Wielu dorosłych wnuków tych żydowskich dzieci, które zostały uratowane przez Polaków, dopiero niedawno odkryło swoje żydowskie korzenie. Być może to dotyczy Ciebie lub kogoś, kogo znasz.

W czasie II wojny światowej

tysiące żydowskich dzieci było ukrywanych

przed nazistami przez odważnych polskich mężczyzn i kobiety.

Być może zastanawiasz się:

Zatem kim jestem? Jestem Żydem czy Polakiem? Czy jednym i drugim?

I być może zastanawiasz się: „W jaki sposób Jezus ma
się do tego wszystkiego?”

Chcielibyśmy pomóc ci to zrozumieć. Dla tych z nas, którzy są Żydami wierzącymi w Jeszuę (to hebrajskie imię Jezusa), to naprawdę nie jest wcale takie skomplikowane. Jezus jest obiecanym Mesjaszem nas, Żydów, i Zbawicielem wszystkich ludzi, w tym Polaków. On jest...

(Ewangelia Łukasza 2:32)

Światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego, Izraela

Jest Świętym Izraela, który umarł za grzechy wszystkich ludzi, a następnie powstał z martwych.

Czy masz pytania dotyczące bycia Żydem? Pytania odnośnie Jezusa?

Skontaktuj się z nami. Chętnie opowiemy ci więcej.

Napisz do nas na adres porozmawiajmy „małpa” ze zesmiercidozycia.pl