Tego nie wiedziałeś o historii polsko-żydowskiej

Z Żydami łączy Polaków ponad tysiąc lat wspólnej historii. Polska była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie! Dlatego ludzie nazywali Polskę “rajem dla Żydów”. (…) 1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy, a 17 września tego samego roku przez komunistyczną Rosję. Hitlerowskie Niemcy rozpoczęły likwidację narodu żydowskiego w okupowanej Polsce. Pomimo, że tylko w Polsce za pomoc Żydom obowiązywała kara śmierci z rąk Niemców – to tu powstała jedyna na świecie tajna organizacja ŻEGOTA, stworzona przez polskie państwo podziemne specjalnie, by pomagać Żydom. Polacy uratowali więcej Żydów niż jakikolwiek inny naród na świecie. Uratowaliśmy około 100-150 tys. Żydów. Nawet 1 mln Polaków było zaangażowanych w pomoc Żydom. Wśród osób odznaczonych medalem żydowskiego instytutu Yad Vashem “Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” najwięcej jest Polaków.

Dodaj komentarz