You are currently viewing Do czego jest wybrany naród żydowski?

Do czego jest wybrany naród żydowski?

Refleksja na temat bycia światłem dla narodów.

Rich Robinson | 14 czerwca 2019


Niezależnie od tego czy lubimy ten przydomek, czy też nie, my jako naród żydowski jesteśmy często nazywani „narodem wybranym”. Ale do czego dokładnie jesteśmy wybrani?

Rabin Ryan Bauer ze zgromadzenia Emanu-El mówi, że misją narodu żydowskiego jest uczynienie świata lepszym miejscem. „Bycie nazwanym 'narodem wybranym’ oznacza, że jesteś wybrany, aby dokonać czegoś na świecie” – powiedział Bauer, z mównicy na Krajowym Zjeździe w sprawie ubóstwa Żydów, zaledwie w zeszłym miesiącu. „Jesteście wybrani, aby reagować na świat, aby uczynić go bezpieczniejszym”.

W judaizmie, ta misja oparta na sprawiedliwości społecznej jest często podsumowywana hebrajskim zwrotem tikkun olam, czyli „naprawianiem świata”. Według źródeł klasycznych i rabinicznych, „naprawa” staje się misją i upoważnieniem Żydów z Tory, by być, jak głosił prorok Izajasz, „światłem dla narodów”, czyli rozświetlać ciemności i gasić zło poprzez wykonywanie nakazanych przez Stwórcę aktów religijnych, zwanych micwot

“To tak, jakby było to zakodowane w naszym DNA.”

Niezależnie od tego, czy są religijni, czy nie, wielu Żydów czuje się zmuszonych do dokonywania aktów tikkun olam. To tak, jakby było to zakodowane w naszym DNA.

W Księdze Rodzaju Bóg powiedział Abrahamowi, że „będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (Księga Rodzaju 12:3). Parę wieków później prorok Izajasz powtórzył tę myśl, mówiąc Izraelowi, że ma być wspomnianym „światłem dla narodów” (Księga Izajasza 42:6). A w Księdze Izajasza 49:6 dokładnie ten sam zwrot jest użyty w odniesieniu do mesjańskiej jednostki w narodzie.

Nowy Testament w całości odzwierciedla wartości tikkun olam. W pewnym momencie Jezus mówi: „Ja jestem światłością świata” (Ewangelia Jana 8:12), a jednocześnie mówi swoim uczniom: „Wy jesteście światłością świata” (Ewangelia Mateusza 5:14). I dlaczego by nie? Jeśli nasze święte teksty są źródłem żydowskich wartości, to ktoś, kto twierdzi, że jest żydowskim Mesjaszem, w naturalny sposób będzie stanowił przykład tych wartości.

Tradycyjne rozumienie tego, jak żyć tym powołaniem do bycia światłem, polega na przestrzeganiu Tory. Sama strona internetowa ambasady Izraela, przy zakładce dotyczącej religii żydowskiej, daje tego przykład, twierdząc że: „Naród żydowski służy Bogu poprzez studiowanie, modlitwę i przestrzeganie przykazań zawartych w Torze. Ta wierność biblijnemu Przymierzu może być rozumiana jako 'powołanie’, 'świadectwo’ i 'misja’ narodu żydowskiego.”

Ale jaka część tekstu biblijnego ma moc naprawiania świata? Wiele z 613 przykazań Tory nie może być nawet zrealizowanych bez wciąż stojącej świątyni.

Hillel Wielki, żyjący wiek przed Jezusem, zaproponował, że nauczy całej Tory człowieka, gdy ten będzie stał na jednej nodze. Jaka była jego lekcja? „Nie czyń drugiemu tego, czego sam nienawidzisz. Reszta jest komentarzem. Idź i ucz się”.

Zgodnie z tym ustalonym żydowskim sposobem myślenia, Jezus podsumował 613 praw w dwóch przykazaniach: by kochać Boga i kochać bliźniego. A reszta, jak powiedział Hillel, jest komentarzem.

Kochać Boga i kochać bliźniego – czyż nie o to chodzi w byciu światłem dla narodów? Aby być światłem, do którego zostaliśmy powołani, musimy zintegrować dwa najważniejsze polecenia Tory z tym, kim jesteśmy i jak żyjemy. Naród żydowski został wybrany właśnie po to, aby kochać Boga i kochać naszych bliźnich. I właśnie z tych samych powodów, jak potwierdza wielu, żydowski Mesjasz przyszedł na świat.Materiały żródłowe:

1. Laura Paull, “National Conference in S.F. Explores Jewish Poverty,” J. The Jewish News of Northern California, Kwiecień 1, 2019.

2. Lee Bender and Naphtali Perlberger, “Tikkun Olam: A Return to Our True Mission,” Jewish Exponent, 1 Luty 2019.

3. Israeli Missions Around the World, Mission of Israel to the UN in Geneva, “About the Jewish Religion,” dostępny Kwiecień 11, 2019.

Dodaj komentarz