You are currently viewing Jeśli Jezus jest naszym Mesjaszem, to dlaczego nam, Żydom, trudno jest uwierzyć?

Jeśli Jezus jest naszym Mesjaszem, to dlaczego nam, Żydom, trudno jest uwierzyć?

© Ze śmierci do życia, Avi Snyder, 2021

Tak wielu ludzi błędnie zakłada, że bycie Żydem oznacza, że nie wierzysz w Jezusa.
A jednak wiemy z historii, że pierwsze tysiące naśladowców Jezusa to Jego bracia Żydzi. Nazywali Go Jego hebrajskim imieniem Jeszua i wierzyli, że jest Mesjaszem, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, jak przepowiedziano w Pismach Hebrajskich.

Ale jeśli Jeszua jest tym obiecanym Mesjaszem, to dlaczego tak często nam, Żydom, trudno uwierzyć w Niego i naśladować Go dzisiaj? Jest wiele przyczyn. Poniżej przytaczamy tylko dwie najbardziej znaczące.

Tragiczny konflikt pomiędzy Kościołem a Synagogą

Kiedy liczba nieżydowskich wierzących w Jezusa przekroczyła liczbę Jego własnych rodaków, którzy uwierzyli, rozpoczął się tragiczny w skutkach trend – kościół stracił więź ze swoimi żydowskimi korzeniami. Powstał silny rozłam między poganami, którzy wierzyli w Jezusa, a Żydami, którzy odrzucili mesjańskie twierdzenia Jeszui. Niestety ten rozłam zbyt często skutkował oskarżeniami i antysemickimi aktami przeciwko narodowi żydowskiemu. W oczach Kościoła my, Żydzi, byliśmy narodem, który Bóg teraz odrzucił, podczas gdy w oczach nas, Żydów, Jezus stał się Bogiem pogan, a zatem kimś obcym, zakazanym i niebezpiecznym dla nas, Żydów.

Akty prześladowań, jakich my, Żydzi, doznaliśmy na przestrzeni wieków, mogły być popełnione przez ludzi, którzy twierdzili, że są chrześcijanami, ale ich działania stały w jaskrawym kontraście z miłością, naukami i działaniami samego Mesjasza Jezusa. Jeszua płakał nad Jerozolimą, kiedy powiedział: „Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła” (Ewangelia Mateusza 23,37).

Strach przed odrzuceniem

Gdy przepaść między „chrześcijaninem” a „Żydem” pogłębiała się, strach przed odrzuceniem przez naszych rodaków stał się najważniejszym czynnikiem, który powstrzymywał wielu z nas, Żydów, przed rozważeniem Jego twierdzeń. W naszych sercach często gościło silne pragnienie, aby wiedzieć, kim naprawdę jest Jezus. Wiedzieliśmy jednak, że jeśli spojrzymy na tę sprawę w sposób bezstronny, narazimy się na niezrozumienie i odrzucenie przez wielu rodaków.

Te dwa czynniki – konflikt pomiędzy Kościołem a Synagogą oraz strach przed odrzuceniem przez naszych braci, Żydów – powstrzymały wielu z nas, Żydów, przed rozważeniem twierdzeń Jeszui.

Bohaterowie

Pomimo tego, w wyjątkowych okresach historii rzesze Żydów oddały swoje serca Mesjaszowi Jezusowi. W rzeczywistości, taka fala wiary mesjańskiej miała miejsce na Węgrzech i w Polsce pod koniec XIX i na początku XX wieku. Ten rozkwit doprowadził do powstania żydowskich gigantów wiary chrześcijańskiej – ludzi takich jak Moses Gitlin, Alfred Edersheim, Jakov Jocz, Rachmiel Frydland i były naczelny rabin Budapesztu Isaak Lichtenstein.

Rozkwit ten trwa do dzisiaj. Może być nawet więcej Żydów mesjanistycznych lub żydowskich wierzących w Jezusa niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich dziesięcioleciach nie tylko liczba nas, żydowskich wyznawców Jeszui, wzrosła dramatycznie, ale też oddajemy chwałę Bogu wspólnie z naszą nieżydowską „rodziną” wiary, tak jak to było zaplanowane. Apostoł Paweł, Żyd pochodzący z miasta Tars, napisał do chrześcijan pochodzenia pogańskiego w Efezie: „Chrystus bowiem jest dla nas uosobieniem pokoju przez to, że z Żydów i nie–Żydów, burząc istniejący między nimi mur wrogości, uczynił w swoim ciele jeden lud [Boży]”.

A Ty?

Być może jesteś Żydem i zawsze zakładałeś, jak wielu z nas, że kimkolwiek Jezus jest, nie jest On opcją dla nas, Żydów. Czy zechciałbyś z otwartym umysłem zastanowić się, czy Jeszua może być tym samym Mesjaszem, który został nam obiecany w pismach Mojżesza i proroków? Siedemset lat przed tym, jak Jeszua chodził po ziemi, prorok Izajasz opisał nadchodzącego Mesjasza jako tego, który „został zabrany, od żyjących, i za grzechy nasze aż na śmierć skazany”, oraz tego, który „poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami”(Księga Izajasza 53,8.12).

A może jesteś jednym z wielu Polaków, którzy dopiero niedawno odkryli, że są Żydami
i chcesz dowiedzieć się więcej. Czy możesz być Żydem i wierzyć w Jezusa? Cóż, jeśli Jezus jest Mesjaszem, to wiara w Niego jest najbardziej żydowskim krokiem, jaki możesz zrobić.
A nawet jeśli nie jesteś Żydem, oddanie swojego życia Jezusowi jest najważniejszym krokiem, jaki człowiek może kiedykolwiek zrobić. Jak powiedział Bóg Mesjaszowi w Księdze Izajasza, „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Księga Izajasza 49,6).

Kimkolwiek jesteś, jesteśmy wdzięczni, że przeczytałeś ten krótki artykuł i chcielibyśmy dowiedzieć się, co o tym myślisz.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Rafał

    Cieszę się, że znalazłem tę stronę. Dzięki za świetne artykuły, cytaty z Pisma i ogólnie za Waszą pracę.

Dodaj komentarz