You are currently viewing Czy my, Żydzi, możemy wierzyć w Jezusa?

Czy my, Żydzi, możemy wierzyć w Jezusa?

Oczywiście, że możemy. Pierwsi uczniowie Jeszuy (tak brzmi hebrajskie imię Jezusa), wszyscy byli Żydami. Nigdy nie przestali identyfikować się z żydowskim pochodzeniem, bo rozumieli to, co współcześni żydowscy uczniowie Jezusa rozumieją: Jeśli Jeszua jest obiecanym Mesjaszem, to wiara w Niego jest najbardziej żydowską rzeczą, jaką Żyd może uczynić. Bo w końcu co może być bardziej żydowskiego niż wiara w Mesjasza?

Właściwym pytaniem nie jest: “Czy Żydzi mogą wierzyć w Jezusa?”. Raczej powinniśmy zapytać: „Czy Żydzi powinni wierzyć w Jezusa?” lub nawet: „Czy Żydzi muszą wierzyć w Jezusa?”. Odpowiedź brzmi: „Tak. Tak samo jak wszyscy inni ludzie”.

Możesz jednak zapytać: „Dlaczego?”.

Zarówno hebrajskie pisma (Stary Testament) jak i Nowy Testament dają odpowiedź na to pytanie. Zgodnie z Biblią my wszyscy – Żydzi i przedstawiciele innych narodów – rodzimy się z nieposłusznym, zbuntowanym sercem i żyjemy w buncie wobec Boga przez całe nasze życie. W rezultacie naszej samowoli idziemy przez życie bez celu. Nic nie może nam dać prawdziwego spełnienia, wszystkie nasze starania stają się pogonią za wiatrem i nawet jeśli zapragniemy zmienić nasze życie, nie potrafimy tego uczynić. Jesteśmy niewolnikami naszej natury, bez względu na nasze wykształcenie czy też pełne dobrych intencji rozwiązania, które próbujemy wdrożyć. W końcu umieramy i wkraczamy w wieczność ze świadomością bycia odciętym od Bożej obecności i miłości.

Potrzebujemy ratunku. Potrzebujemy uwolnienia od mocy, przez którą nasze nieposłuszne serce wpływa na naszą codzienność. Potrzebujemy być wybawieni od ostatecznego i wiecznego oddzielenia od Boga, na które zasłużyliśmy z powodu naszego buntu.

Z powodu swojej nieskończonej miłości do nas, właśnie to Bóg postanowił uczynić.

Kiedy Jeszua umierał na krzyżu, wziął na siebie karę Bożą, na którą zasłużył każdy z nas. Hebrajska Biblia wyjaśnia:

„On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy…Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Księga Izajasza 53, 5-6).

 Dlaczego jednak Bóg miałby to dla nas zrobić? I tutaj znowu Biblia to wyjaśnia.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16).

Mesjasz Jezus przyszedł na świat po to, aby umrzeć za nasze grzechy. Potem powstał z martwych i może przebaczyć nam, jeśli tylko zrozumiemy to i będziemy żałować za nasze grzechy. Gdy poprosimy Go, aby nam przebaczył, On uratuje nas od wiecznego oddzielenia od Boga, na które zasługujemy. Wypełni też nasze serca swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli żyć takim życiem, które podoba się Jemu i przynosi Mu chwałę. Wtedy będziemy mogli powtórzyć za królem Dawidem: „Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy”.

Czy Żydzi mogą uwierzyć w Jezusa? Tak, oczywiście, że tak. Każdy inny człowiek również może. Czy Żydzi muszą uwierzyć w Jezusa? Tak, zdecydowanie. Tak samo jak wszyscy inni ludzie.

Masz pytania? Przemyślenia? Chcielibyśmy je usłyszeć.

Dodaj komentarz